جشنواره های تخفیفی

  در سال ۱۳۹۶ برای لیزر الکس کل بدن تخفیف فوق العاده استثنایی به صورت پکیج ۵ جلسه ای در نظر گرفته شده است. این لیزر با دو نوع دستگاه الکس کره ای و آمریکایی انجام میشود. 

قیمت پکیج لیزر با دستگاه کره ای دو میلیون تومان و با دستگاه آمریکایی که به الکس سرد معروف است چهار میلیون تومان است.

امکان ارائه خدمت به صورت پکیج برای سایر قسمتهای بدن نیز وجود دارد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۰۹۳۷۵۷۷۳۶۶۵ از طریق تماس صوتی، پیامک یا ترجیحا تلگرام ارتباط برقرار کنید. /ه