پیشنهاد عالی برای آذر ماه

لیزر الکساندرایت فول بادی جهت رفع موی زاید خانمها با دستگاه cutera آمریکایی ۲۰۱۸ پکیج ۵ جلسه ای فقط یک میلیون تومان در روز خاصی از ماه قابل ارائه است و افراد خریداری کننده پکیج فوق بای برنامه خود را تنظیم نمایند. تماس با 09375773665 جهت هماهنگی پرداخت و یا اطلاعات بیشتر