خدمات قابل ارایه در مطب

 • نمايش صفحه شماره 10
 • آکنه

  آکنه شایع ترین بیماری پوستی است که اغلب صورت,گردن و پوست دست را درگیر می کند.در واقع آکنه,بیماری فولیکول های مو در صورت,گردن یا هر قسمت پوست است که تقریبا در تمام نوجوانان در سن بلوغ,دیده می شود.بسته به شدت بیماری آکنه می تواند سبب ناراحتی های پوستی و زخم های ناخوشایند شود و حتی ممکن است سبب ایجاد زخم های تیره و دائمی روی پوست شود

  درمان آکنه

  آنتی بیوتیک ها مانند تتراسایکلیین,داکسی ایکلین و آموکسی سیلین

  کورتیکواستروئیدهای موضعی

  رتینوئیدهای سیستماتیک مانند ایزوترتینوئین

  تزریق استروئیدها

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23