خدمات قابل ارایه در مطب

  • نمايش صفحه شماره 11
  • جراحی سرطان های پوستی

    سرطان پوست از سلول ها اجزای اصلی که پوست را می سازند شروع می شود,سلول های پوست رشد می کنند و برای اینکه به شکل سلول های جدید در بیایند تقسیم می شوند.هر روز سلول های پوست پیر می شوند و می میرند و سلول های جدیدی جای آن ها را می گیرند.گاهی این روند منظم اشتباه عمل می کند.سلول های جدید وقتی پوست به آن ها نیازی ندارد به وجود می آیند و سلول های پیر در زمانی که باید نمی میرند.این سلول های اضافه توده ای از بافت را تشکیل می دهند که به آن تومور می گویند.تومور می تواند خوش خیم یا بدخیم باشد

    اگر تغییری بر روی پوستتان مشاهده کردید,پزشک باید تشخیص دهد که آیا به دلیل سرطان یا به دلایل دیگر است.پزشک قسمتی و یا تمام محدوده ای که به نظر غیر عادی می آید بر می دارد و به آزمایشگاه می فرستد تا آسیب شناس آن را در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار دهد و باید گفت که نمونه برداری تنها راه مطمئن تشخیص سرطان پوست است

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23