خدمات قابل ارایه در مطب

  • نمايش صفحه شماره 15
  • لیزر تتو

    جوهر تتو در زیر لایه سطحی پوست قرار می گیرد که حذف آن با مواد عادی کمی دشوار است و اغلب نیاز به جلسات متعدد لیزر دارد.حذف تتو با لیزر یک عمل غیر تهاجمی است که با استفاده از اشعه لیزر,اقدام به  شکستن رنگدانه های زیر پوست می کند و کمترین احتمال آسیب برای سلول های اطراف رنگدانه  را دارد.خالکوبی های چند رنگی,خالکوبی هایی که رنگ روشن دارند و نمونه هایی که رنگ های متالیک در آن ها به کار رفته اند به تعداد دفعات بیشتری برای پاک شدن نیازمند هستند

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23