خدمات قابل ارایه در مطب

  • نمايش صفحه شماره 19
  • جراحی پلک

    جراحی پلک جهت برداشتن پف و افتادگی پلکها است که باعث می شود افتادگی و خمودگی چشم ها و چهره برطرف شود.این جراحی در پلک بالا,باعث رفع افتادگی و پف می شود و در پلک پایین باعث رفع پف پلک پایین می شود

    یک مرحله جراحی پلک می تواند فقط بر روی پلک پایین یا فقط بر روی پلک های بالا باشد و یا اینکه همزمان هم پلک های بالا و هم پایین در یک مرحله می توانند عمل شوند.در حین عمل پلک,پوست و چربی اضافه برداشته می شود و در نتیجه صورتی شادتر و جوان تر پیدا خواهید کرد

    بعد از جراحی پلک بین 7 تا 10 روز استراحت لازم است.ورم و کبودی بعد عمل معمولا وجود دارد و کمی تاری دید اوایل طبیعی است.بخیه ها بین 5 تا 7 روز بعد کشیده می شوند

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23