خدمات قابل ارایه در مطب

 • نمايش صفحه شماره 3
 • تزریق ژل 

  تزریق ژل جهت پرکردن حفره ها و شیارهای پوست مثل چین کنار لب و بینی قابل انجام است

  ژلها سه دسته هستند

  ​دایمی، نیمه دایمی و موقت 

  ژلهای دایمی دیگر به دلیل اینکه اگر عارضه ایجادکنند به راحتی قابل رفع نیست توصیه  نمیشوند و نیمه دایمی ها برای مصارف خاصی مثل لیفت و گونه گذاری میتوانند استفاده شوند ولی باید به فرد متذکر شد که در صورت ایجاد عوارضی مثل غیر قرینگی یا جابجا شدن ژل باید دو تا سه سال صبر کند یا با جراحی ژل را خارج نماید  

   بهترین ژلها برای تزریق ژلهای موقت هستند که سه تا شش ماه دوام دارند و البته آنزیم تزریقی برای خنثی کردن آنها وجود دارد و در مطب بیشتر از این نوع ژل که جنس آن هیالورونیک اسید است تزریق میشود 

  از عوارض تزریق ژل باید به درد و خونریزی و عفونت و جابجایی ژل و واکنش بدن به ژل اشاره کرد که هر چه ژل مرغوب تر باشد شانس عوارض کمتر است 

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23