خدمات قابل ارایه در مطب

 • نمايش صفحه شماره 5
 • گال

  گال نوعی بیماری مسری و خشن آور است که از طریق نوعی انگل در پوست ایجاد می شود.انگل های گال بسیار کوچک اند و طول آن ها فقط یک سوم میلی متر است.انگل های مذکور روی پوست تونل هایی ایجاد می کنند و با تخم گذاری در تونل ها باعث خارش شدید پوستی به ویژه در شب ها می شوند.این انگل های پوستی قادر به پریدن یا پرواز کردن نیستند و فقط روی پوست می خزند

  گان به شدت مسری است و تماس مستقیم پوستی از راه های انتقال آن به شمار می رود

  درمان گال

  استفاده از کرم انگل کش مثل پرمترین در شب ها مفید است.باید از این کرم ها برای نواحی زیر گردن به پایین استفاده کرد و بعد از اتمام شب,در صبحگاه,آن ها  را از روی پوست شست.کرم پرمترین در همه ی افراد,جز نوزادان زیر دو ماه,مورد استفاده قرار می گیرد و دوره ی مصرف آن معمولا یک هفته است.پرمترین,بی خطرترین درمان برای گال به شمار می رود

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23