سوال مطرح شده : لیزر صورت

 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  لیزر صورت
توضيحات : 

آیا لیزر صورت برای از بین بردن جوشها ضرر دارد؟ در سن خاصی باید انجام شود؟ به همراه جوشه ها موهای زائد صورت نیز لیزر میشود؟ در آینده هیچ مشکلی نخواهد داشت؟


نام کاربر :  زهرا
پست الکترونيکي :  z.nasiry44@rayana.com
تاريخ درج :  پنجشنبه 20 اسفند 1394  16:19
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  جوش و لیزر صورت
توضيحات : 

سرکار خانم زهرا با پوزش از تاخیر در جواب به سوال شمادر مورد جوش لیزر هایی هست که شدت جوشهای خاصی را کم کند ولی باید بسیار با دقت زیر نظر متخصص انجام شود. اما بیشترین استفاده لیزر در مقوله جوش برای فرورفتگیهای جای جوشهاست .زمان مناسب برای این کار بعد از یک دوره 4 ماهه بدون جوش است چون انرژی لیزر خودش میتواند جوش را بدتر کند حتی جوش غیر فعال ممکن است فعال شود و لیزر موی زاید هم از این قاعده تبعیت میکندسن مشخصی برای لیزر معلوم نشده و نیاز به لیزر بر اساس نوع وشدت بیماری مشخص میشود ولی بهتر است انجام لیزربه بعد  از بلوغ موکول شود. برای کسی که هم موی زاید دارد و هم جوش باید تستهای هورمونی انجام شود و اختلالات هورمون در صورت وجود اصلاح .شود و درمان دارویی جوش صورت گیرد و بعد از یک دوره چهار ماهه بدون جوش نسبت به لیزر اقدام شودلینک کانال تلگرام دکتر مومنیhttps://telegram.me/joinchat/Cd_mfDvz0veoQIuHSPMhMg 


تاريخ درج :  جمعه 3 ارديبهشت 1395  1:5
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :