درباره ما

درباره ما

دکتر ایمان مومنی متولد 1356 در شهر اصفهان که کلیه مقاطع تحصیلی خود را در این شهر و بدون هیچ گونه سهمیه ای به صورت آزاد طی نموده و در سال 1382 در مقطع پزشکی عمومی و در سال 1392 در مقطع تخصص پوست و مو و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل شده اند.خدمت سربازی دکتر مومنی در فاصله سالهای 82 تا 84 در لشگر 14 امام حسین اصفهان انجام شده و  از سال 1384 سابقه 4 سال خدمت در نقاط محروم استان چهار محال بختیاری را دارند و اکنون در مطب شخصی در خیابان توحید در حال ارایه خدمات تخصصی به هموطنان عزیز هستند. دوره طرح تخصص دکتر مومنی در فاصله سالهای 92 تا 94 در منطقه محروم فریدن در استان اصفهان و در شهرهای داران و فریدونشهر انجام شده است.

 

خدمات درمانی تخصصی پوست در زمینه بیماریها و خدمات جراحی زیبایی که به صورت سرپایی ارایه میشود در مطب قابل انجام است.