لیزر موی زائد

تعداد بازدید:۹۵۶
( ۱ )
لیزر موی زائد

لیزرموهای زائد

دستگاه برداشتن مو یا لیزر رفع موهای زائد، دستگاهی است که فرایند از بین بردن موهای ناخواسته و زائد را، با استفاده از قرار گرفتن در معرض دالس های نورلیزرانجام می‌دهد که منجر به از بین بردن فولیکول مو و عدم رشدمجدد مو می‌شود.